Jdi na obsah Jdi na menu
 Březost
V této části bych se ráda zaměřila na zjišťování gravidity, na péči o březí klisnu a některé další důležité náležitosti týkající se reprodukce. Diagnostikovat graviditu klisny můžeme několika způsoby. Je možné využít hormonálních metod. V praxi se uplatnila zejména metoda chemického průkazu estrogenů v moči klisen od 120. dne březosti nebo metoda biologického průkazu séra březích klisen v krvi klisny od 40. do 120. dne březosti. Jde však o metody nepřímé, které i při poměrně značné spolehlivosti neprokazují přímo přítomnost živého plodu. Přímou metodou průkazu gravidity je do jisté míry palpační vyšetření gravidní dělohy, která může poskytovat poměrně přesné údaje asi od prvního měsíce březosti. Absolutně nejspolehlivější přímou metodou, a řekla bych, že v poslední době velmi využívanou, je sonografické vyšetření. Pro potřebu vyšetření gravidity je možné použít sonograf od 11. dne po oplodnění. Sonografem je možné posoudit vývoj embrya a jeho životní projevy. Vyšetření se provádí rektálním způsobem, sondou přiloženou na dělohu klisny. Sonografické vyšetření umožňuje také zjistit gravidní dělohu se dvěma nebo více plody ve velmi raném stádiu, kdy je možné přebytečný plod mechanicky zlikvidovat a zajistit tak další fyziologický vývoj pouze pro jeden plod. Likvidaci dvojčat je možné úspěšně provést do 20. dne březosti, pak úspěšnost zákroku klesá. Všechny metody vyšetření gravidity provádí veterinární lékař, sonografické vyšetření může provést i inseminační technik.


Nejlepší je pro klisnu pobyt na pastvině.

Průměrná délka gravidity u klisny je 333 dní s fyziologickým rozpětím 310 až 360 dní. Na délku gravidity mohou mít vliv dědičné dispozice, podmínky chovu, výživa, případně i pohlaví plodu. U samčího pohlaví bývá častěji pozdější porod. S březí klisnou můžeme i nadále provádět běžný výcvik, od pátého měsíce bychom měli omezit skákání. Březí klisna je obyčejně klidnější, lépe žere a zlepší se i její kondice. Od osmého měsíce bychom klisnu neměli příliš zatěžovat namáhavou prací, ale pohyb je velmi důležitý, proto jej zajistíme dostatečným pobytem ve výběhu nebo různými procházkami. Klisnu chráníme před nárazy a prochladnutím (především před průvanem). Pobyt venku, na vzduchu, je jinak velmi příznivý. V této době se usměrňuje i výživa. Do osmého měsíce klisnu krmíme běžnou dávkou, od osmého měsíce dávku mírně zvyšujeme a stále musíme zajišťovat dostatečný pohyb. V tomto období je důležité, aby se klisna cítila dobře jak fyzicky, tak psychicky. Zhruba měsíc před očekávaným porodem je vhodné sejmout podkovy a klisnu umístit do prostornějšího boxu. Ten by měl být správně ošetřen a vydezinfikován.

Obrazek


Dostatek pohybu je důležitý.

Většinou ke konci připouštěcí sezóny obdrží majitel klisny od držitele hřebce nebo od inseminační stanice, ze které byly zaslány inseminační dávky, dva připouštěcí lístky (modrý a zelený). Ty si majitel prozatím ponechá u sebe až do porodu klisny. Do čtrnácti dnů po narození hříběte zašle majitel modrý připouštěcí lístek osobě, která provádí označování a registraci koní, ve většině případů je to inspektor chovu koní pro danou oblast (více informací o inspektorech chovu koní pro dané oblasti na Asociaci svazu chovatelů koní). Do osmi měsíců po narození hříběte inspektor přijede hříbě označit způsobem, kterým předepisuje řád plemenné knihy pro příslušné plemeno. Údaje o registraci včetně slovního a grafického popisu zaznamená do zeleného připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jeho platnost. Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně připouštěcího lístku a podepíše jej. Potom je připouštěcí lístek, prostřednictvím osoby provádějící označování, zaslán na Ústřední evidenci chovu koní k vystavení potvrzení o původu a průkazu koně.
Majitelé, kteří své klisny inseminovali, jsou povinni zajistit ještě osvědčení o správnosti původu – test paternity, který je též nutné doložit inspektorovi chovu koní při registraci hříběte. Test paternity provádí různá specializovaná střediska (Hradišťko, Lamgen Brno atd.). Na základě dodání vzorku krve hříběte, středisko provede genetické ověření správnosti původu koně a vystaví prohlášení, které zašle majiteli hříběte. Pokud není ještě zaregistrovaná matka hříběte, odebereme vzorek krve i jí. Je vhodné si nejdříve do specializovaného pracoviště zavolat a poradit se. Vzorek krve hříběti, případně i matce, odebere veterinární lékař.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář