Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připouštění klisen
V této části našeho pojednání o reprodukci koní bychom se dnes zastavili u základních informací týkajících se připouštění klisen přirozeným způsobem.
Vybrali jsme pro naši klisnu správného partnera a nyní čekáme na správnou dobu, kdy bude klisna v říji. Vždy je nutné mít na paměti, že připouštění klisny je velmi zodpovědný krok. Měli bychom se proto domluvit s naším veterinárním lékařem, který klisně provede výtěr pohlavních orgánů a zašle jej k bakteriologickému vyšetření na infekční metritidu do příslušného veterinárního ústavu. Klisna by měla být pravidelně očkována proti chřipce, tetanu a doporučuje se i proti equinní herpesvirové nákaze EHV. V neposlední řadě bychom také neměli zapomínat na to, že pokud klisnu povezeme ke hřebci, který je ustájený v jiném kraji, klisna musí mít také vyšetření krve. Její odběr provede veterinární lékař a vzorek zašle do příslušného veterinárního ústavu, kde provedou serologické vyšetření. Asi za čtrnáct dnů obdrží majitel klisny i veterinární lékař výsledek vyšetření. Toto vyšetření na hřebčí nákazu a na infekční anémii koní musí být samozřejmě negativní.

ObrazekZjištění říje u klisen:
vnitřní změny pohlavních orgánů doprovázejí vnější příznaky říje, jejíž délka u klisny značně kolísá a trvá zpravidla 5–8 dní. Klisna často v krátkých intervalech močí, blýská (rozevírá stydké pysky).

Doba připouštění:
vzhledem k ovulaci je doba připouštění jednou z nejdůležitějších otázek. V ideálním případě by připouštění mělo krátce předcházet ovulaci. Pro určení doby ovulace můžeme využít rektálního vyšetření folikulu na vaječníku sonografem a palpací. Tu provádí veterinární lékař nebo inseminační technik, který má k dispozici sonograf. Posoudí konzistenci folikulu, jeho tvar, velikost a sílu folikulární stěny. Další možností je rektální vyšetření dělohy sonografem. Posuzuje se stupeň prokrvení dělohy, její tonus a proliferace. Tyto metody použijeme v případě, když chceme klisnu ke hřebci dovézt v nejlepší době říje - tedy nejlépe těsně před ovulací. Druhou možností pro majitele klisny je domluvit se s držitelem hřebce, klisnu dovézt na připouštěcí stanici a ustájit ji tam po dobu říje. Pokud se klisna doveze na připouštěcí stanici ke hřebci, zapouští se ve většině případů jedenkrát za 48 hodin, jelikož oplozovací schopnost spermií při přirozené plemenitbě trvá asi 48 hodin. Hygiena připouštění může velmi významně ovlivnit výsledek celého snažení. Důležité je před samotným aktem důkladné omytí vulvy klisny mýdlem a vhodným dezinfekčním prostředkem. Používáme nejlépe jednorázové hygienické pomůcky. Kořen ocasu klisny se ováže obinadlem, aby žíně nepřekážely při vlastním připouštění. Klisna se přivede k tzv. zkušební stěně, ta má význam v případě, že je klisna bázlivější a mohla by zranit ošetřovatele nebo hřebce. Klisna se tedy nejdříve „zkouší“. Stojí bokem za stěnou a z druhé strany se kolmo ke stěně přivádí hřebec. Říjící klisna se nechá od hřebce očichávat a dráždit. Stojí-li klidně, přivede se kolmo ke stěně a zapustí se. Je důležité, aby připouštění prováděl zkušený pracovník, který celý akt sleduje a zvláště si všímá, jestli hřebec dostatečně odsemenil. Po připouštění je nutno provést hřebci dezinfekci pyje a klisnu chvíli provádět, aby nevytlačila semeno. Po připuštění ošetřujeme klisnu běžným způsobem, měla by mít možnost pravidelného pohybu ve výběhu a vyváženou krmnou dávku.
V příštím díle bychom se zaměřili na metodu inseminace čerstvým spermatem, která se stává mezi chovateli v poslední době stále více využívanou.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář